Salongen, U-soffa på styrbordssidan
Salongen, babordssidan, med diskbänken i förgrunden och navbordet till vänster
Pentryt
Långa herrar i pentryt
Nästan ståhöjd för mig
Salongsbordet fullt med nyplockad svamp
Navbordet (vinterbild utan dynor)